GoOut

Sign in

Panelových čtvrtí na krajích velkých měst jsou po republice desítky a člověk snadno propadne přesvědčení, že se od sebe vlastně vzájemně moc neliší. Realita „králíkárny” je uniformní a jednolitá, její samotný princip nedovoluje individuální odlišnost. Jenže ať už se o rozdílech mezi jednotlivými sídláky bavíme jakkoliv cynicky, jeden fakt je přijímán takřka univerzálně — Jižák, největší pražské panelové hnízdo, je jejich králem.

Velkolepý triumf socialistického plánování. Skutečné nové město pro moderního člověka 20. století. Sovětské vizionářství ve své době zrovna nevynikalo skromností. A protože kdesi v jungiánské džungli podvědomí české popkultury září červenými kapitálkami napsané pravidlo o tom, že každý…


„Píšeme článek o Řepích,” řekli jsme Lukášovi, který na tomto monumentálním sídlišti strávil převážnou část svého pražského života a zná tam úplně všechno. Lukáš se poškrábal na nose: „Článek? Já si fakt neumím představit, jak chceš zrovna o Řepích napsat celej text. Nechtěls říct ‚odstavec’?”

Faktem je, že pilotní research nám toho zrovna moc neprozradil. Víme, kde Řepy leží, že je tam konečná tramvaje, že je to velký sídliště a že mezi místní záchytné body patří lesopark a hřbitov, kde je pohřbenej Babinskej, starej lotr mexickej (a natáčela se tam Kytice). …


Dávat si sraz u míst jako Česká spořitelna je většinou poměrně bezpečnej způsob, jak se neztratit. Stačí najít obří barák, na kterým visí velký logo, a stoupnout si před něj. No big deal. Nebo aspoň jsme si to mysleli do doby, než přišla řada na nabrání materiálu na článek o Krči — František, náš lokální kontakt, totiž navrhl sejít se právě před Spořkou na metru Budějovická. Bohužel zapomněl, že celej ten bankovní palác je roztaženej přes tři světový strany a má tři vchody.

Trvalo tak asi čtvrt hodiny (a dva telefonáty), než jsme byli vůbec schopní se navzájem lokalizovat. A…


Když redakční Chlapec vyjížděl před pár dny z Prahy směrem na Ústí nad Labem, všiml si jednoho poměrně bizarního detailu — při průjezdu magistrálou je z okna kromě obřích paneláků vidět i pasoucí se zvěř. Staré chaloupky, divočina a koně koexistují v podstatě na jedné hromádce se sídlištními hřebeny hned vedle dálnice. Staré versus nové. Dualita dvou světů. Definice severovýchodního cípu Prahy.

Myšlenka nabrat článek na Severním Městě, což je poměrně volné označení pro hrozen sídláků roztažených od Bohnic po Letňany, zpočátku narážela na lehké organizační problémy; prvním z nich bylo hned samotné určení výzkumné oblasti: o Bohnicích už jsme…


S tím, jak se plán našeho magazínu postupně blíží ke svému naplnění a většinu pražských čtvrtí už máme „odškrtnutou”, přichází na řadu stále častěji i místa známá pro řadu z nás maximálně z literatury. Jako Újezd nad Lesy, přičemž literaturou v tomto případě myslíme FB statusy Jardy Konáše, kterej tam bydlí. Výlet do těchto končin jsme rovnou spojili i s Klánovicema; jednak proto, že obě části jsou nalepený přímo na sebe, jednak kvůli variabilitě. Klánovice jsou totiž známý jako relativně luxusní část města, zatímco u Újezda lidi často slovo „město” ani nepoužívají.

Jasně, podobných pražských roadtripů už jsme absolvovali víc…


Navzdory tomu, co si nejspíš myslí řada lidí z jiných částí světa, není Troja jenom zoo. Podle posledního sčítání tu žije přesně 1380 lidí, přičemž velkou část z nich tvoří obyvatelé sídliště nahoře na kopci, navazujícího na Bohnice. My se ale vydali dolů k řece, do oblasti původní rybářské osady, která zůstává dodnes trochu stranou pozornosti.

Adam, náš první terénní kontakt, navrhl sraz v podvečer na metru Nádraží Holešovice; odtud je to do cíle už jen pár minut, protože Trojský most, nová stavba propojující tuto tichou část města s hlučně industriálním holešovickým poloostrovem, začíná prakticky hned za nádražní budovou. Je…


Although lots of people probably associate Troja solely with Prague’s Zoo, the neighborhood — located around its main attraction — offers much more. For starters, there are some fourteen hundred residents living there, so that’s that. Most of them hail from the panel housings up above the hill that morph into the bordering Bohnice. But true Troja lies underneath, alongside the river, in a place where there used to be an old fishing village.

Adam, our first contact, suggested we meet up at Nádraží Holešovice metro station; from there, it’s just a few minutes to Troja. Trojský most, the newly…


„A jezdí tam metro?” Klíčová otázka, která pro spoustu lidí představuje rozhodující faktor při hledání bydlení v okrajových částech Prahy, zní ve Stodůlkách spíš jako ironie. Dopravní situace na jihozápadě města totiž funguje přesně obráceně: jezdí tam prakticky jenom metro. Náš historicky první čistě „sídlištní” článek nám tak pocuchal zažitý představy už úplně na začátku.

Když člověk plánuje rozložení jednotlivých pražských kvadrantů v teple vinohradskýho kanclu, není přitom složitý na Stodůlky zapomenout úplně: zaprvé je to Praha 13 (což je o 3 čísla víc než u poslední části, kam už stačila dosáhnout chapadla gentrifikace), zadruhé se pak rozkládá přesně v…


“Does the metro go there?” For many people, this is the crucial factor when considering moving to a specific part of Prague. In Stodůlky, though, the question seems rather ironic. Public transport in Prague’s southwestern outskirts is the metro. There’s hardly anything else — while other city parts are connected mainly by tram (or bus) lines, Stodůlky alone swallow, like, 20% of the whole B (yellow) line.

It is strange, then, that we initially didn’t intend to write about Stodůlky at all. It is a giant area, yes, but it all kinda flies under the radar — for one, we’re…


Jaký je nejvýraznější definující prvek vaší čtvrti? Co se lidem vybaví jako první, když slyší její jméno? V Podolí a sousedním Braníku je to voda — obě čtvrti, doslova nalepené na pravý břeh řeky, mají v tomto směru v Praze poměrně neobvyklé postavení. Jinde je Vltava maximálně součástí okolní krajiny. Tady tvoří přímo její středobod.

Redakční Chlapec se na výlet do těchto končin připravoval svědomitě. Už pár týdnů před plánovaným náběrem si udělal výlet podél řeky až do Vranýho nad Vltavou; celým Podolím i Braníkem vede cyklostezka, pokračující dál na Modřany a ven z Prahy. Je to krásnej plán na…

GoOut

Víme o všem, co se děje v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Máme vstupenky a mobilní aplikaci. www.goout.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store