GoOut

Sign in

Panelových čtvrtí na krajích velkých měst jsou po republice desítky a člověk snadno propadne přesvědčení, že se od sebe vlastně vzájemně moc neliší. Realita „králíkárny” je uniformní a jednolitá, její samotný princip nedovoluje individuální odlišnost. …


„Píšeme článek o Řepích,” řekli jsme Lukášovi, který na tomto monumentálním sídlišti strávil převážnou část svého pražského života a zná tam úplně všechno. Lukáš se poškrábal na nose: „Článek? Já si fakt neumím představit, jak chceš zrovna o Řepích napsat celej text. Nechtěls říct ‚odstavec’?”

Faktem je, že pilotní research…


Dávat si sraz u míst jako Česká spořitelna je většinou poměrně bezpečnej způsob, jak se neztratit. Stačí najít obří barák, na kterým visí velký logo, a stoupnout si před něj. No big deal. Nebo aspoň jsme si to mysleli do doby, než přišla řada na nabrání materiálu na článek o…


Když redakční Chlapec vyjížděl před pár dny z Prahy směrem na Ústí nad Labem, všiml si jednoho poměrně bizarního detailu — při průjezdu magistrálou je z okna kromě obřích paneláků vidět i pasoucí se zvěř. Staré chaloupky, divočina a koně koexistují v podstatě na jedné hromádce se sídlištními hřebeny hned…


S tím, jak se plán našeho magazínu postupně blíží ke svému naplnění a většinu pražských čtvrtí už máme „odškrtnutou”, přichází na řadu stále častěji i místa známá pro řadu z nás maximálně z literatury. Jako Újezd nad Lesy, přičemž literaturou v tomto případě myslíme FB statusy Jardy Konáše, kterej tam…


Navzdory tomu, co si nejspíš myslí řada lidí z jiných částí světa, není Troja jenom zoo. Podle posledního sčítání tu žije přesně 1380 lidí, přičemž velkou část z nich tvoří obyvatelé sídliště nahoře na kopci, navazujícího na Bohnice. …


Although lots of people probably associate Troja solely with Prague’s Zoo, the neighborhood — located around its main attraction — offers much more. For starters, there are some fourteen hundred residents living there, so that’s that. Most of them hail from the panel housings up above the hill that morph…


„A jezdí tam metro?” Klíčová otázka, která pro spoustu lidí představuje rozhodující faktor při hledání bydlení v okrajových částech Prahy, zní ve Stodůlkách spíš jako ironie. Dopravní situace na jihozápadě města totiž funguje přesně obráceně: jezdí tam prakticky jenom metro. …


“Does the metro go there?” For many people, this is the crucial factor when considering moving to a specific part of Prague. In Stodůlky, though, the question seems rather ironic. Public transport in Prague’s southwestern outskirts is the metro. …


Jaký je nejvýraznější definující prvek vaší čtvrti? Co se lidem vybaví jako první, když slyší její jméno? V Podolí a sousedním Braníku je to voda — obě čtvrti, doslova nalepené na pravý břeh řeky, mají v tomto směru v Praze poměrně neobvyklé postavení. Jinde je Vltava maximálně součástí okolní krajiny…

GoOut

Víme o všem, co se děje v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Máme vstupenky a mobilní aplikaci. www.goout.cz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store